ัทันสังเกต

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.193.xxx]
เมื่อ: 2023-09-17 21:09:27
รู้ ัทันสังเกต

ใส่ใจให้ถึงเหตุการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดดับ ล้านๆเท่าในวินาที ก็จะมีสติปัญญา สัมปชัญญะปัพพะรู้ทันจะคิดดับ จะดับทุกข์ได้ ๆทุกปัญหา หลุดพ้น พิษภัยร้ายแรงทุกอย่าง ต้องฝึกรู้ทัน จึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆเท่าต้องเอาแชร์ ให้ชาวโลกใส่ใจรู้ทันจะคิดดับกันได้เป็น สาธุดีได้ที่รู้ทัน จะคิดดับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,476