Google Maps ออกฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มความปลอดภัย

โดย: aloha [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-03 15:41:24
การเดินทางในปัจจุบันมีการใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น ทั้งการเดินทางภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย หลายๆ คนก็มักจะใช้บริการของรถแท็กซี่ แต่เราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะอยู่เสมอ อาทิเช่น การขับรถอ้อม หรือพาไปทำอันตรายอื่นๆ ล่าสุดทาง Google Maps ในประเทศอินเดีย ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้การใช้งานรถสาธารณะปลอดภัยยิ่งขึ้น อ่านต่อ slotxo

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,723