คนที่ ตาบอด เขาฝันเห็นอะไรกัน

โดย: jiraporn66 [IP: 27.145.185.xxx]
เมื่อ: 2019-12-04 10:52:53
คนที่ ตาบอด เขาฝันเห็นอะไรกัน

คนที่มีการมองเห็นปกติ ล้วนฝันเป็นภาพที่ดวงตาเคยมองเห็นคนที่มีภาวะตาบอดแต่กำเนิด เขาจะมองไม่เห็นภาพเหล่านั้น เลยทำให้สมองไม่มีการบันทึกเป็นรูปภาพเมื่อดวงตาไม่สามารถมองเห็นภาพได้ ก็จะต้องใช้ประสาทสัมผัสรองลงมาอย่าง การฟัง การพูด การสัมผัสสิ่งของต่างๆ รวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกด้วยดังนั้น คนที่มีภาวะตาบอด สามารถฝันได้ แต่เขามองไม่เห็นเป็นรูปภาพนั่นเองคนตาบอดมีโอกาสฝันร้ายมากกว่าคนที่มีสายตาปกติถึง 4 เท่า!!เพิ่มเติมคลิกเลย >> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,889