ปริมาณอาหารที่ควรกิน เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกรูปร่าง

โดย: Losa [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-04 14:30:45
คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความชุกของภาวะอ้วน หรือดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบาหวานร้อยละ 8.9 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ดังนั้น สำนักโภชนาการจึงขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจึงทำอาหาร S, M, L ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตัวเอง

วิธีคำนวณดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารส่วนสูง (เมตร) ยกกำลัง 2

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 155 ซม.

ดัชนีมวลกาย (BMI) = 60 ÷ (1.55) ยกกำลัง 2

ดัชนีมวลกาย (BMI) = 24.97

ดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า 18.5 = น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 = น้ำหนักปกติ

ดัชนีมวลกาย 23-24.9 = น้ำหนักเกิน ระดับ 1

ดัชนีมวลกาย 25-29.9 = โรคอ้วน น้ำหนักเกินระดับ 2

ดัชนีมวลกาย มากกว่า 30 เป็นต้นไป = โรคอ้วนอันตราย

อาหาร S, M, L เพื่อคนอ้วนหลายระดับอ่านต่อ : สล็อตxo

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,891