7 เรื่องที่ต้องพิจารณาสักนิด ก่อนคิดจะซื้อรถ

โดย: ritcha [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-05 16:58:50
ปัจจุบัน รถเปรียบเสมือนปัจจัยลำดับที่ 5 ในชีวิต เพราะการคมนาคมขนส่งสาธารณะในบ้านเรายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ไม่ว่าจะจำเป็นแค่ไหน ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาคิดก่อนตัดสินใจซื้อรถอยู่ดี

ปัจจัยที่แนะนำให้นำมาคิดมีอยู่ 7 ข้อ คือ ราคาและภาระหนี้สิน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ, ความสะดวกสบาย, เวลาที่ใช้ในการเดินทาง, ประโยชน์ในการสร้างรายได้, ขนาดของครอบครัว และแรงจูงใจส่วนตัว

การตัดสินใจ สามารถนำหลักการ Decision Matrix มาช่วยในการตัดสินใจได้ โดยให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย และให้คะแนนในแต่ละปัจจัยของแต่ละทางเลือก นำน้ำหนักและคะแนนมาคูณกัน แล้วรวมค่าที่ได้ทั้งหมด สุดท้าย ตัดสินใจจากตัวเลือกที่ได้คะแนนมากกว่า

ไม่ว่าการตัดสินใจซื้อรถ จะมีปัจจัยมากน้อยแค่ไหน แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ยังคงเป็นเรื่องของภาระหนี้สินและค่าใช้จ่าย ที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะถึงแม้เราจะมีแรงจูงใจ หรือมีความจำเป็นต้องซื้อรถขนาดไหน แต่ถ้าปัจจุบันเรายังไม่มีศักยภาพพอที่จะซื้อ แต่ยังดึงดันที่จะซื้อ ปัญหาทางการเงินจะตามมาอย่างแน่นอน“รถยนต์” ถือเป็นเป้าหมายการเงินลำดับต้นๆของใครหลายๆคน เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การคมนาคมขนส่งสาธารณะของบ้านเรานั้น ยอดเยี่ยมขนาดไหนอ่านเพิ่มเติม>> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,704