ไม่ได้ทำงานประจำ ทำประกันสังคมได้หรือไม่

โดย: ritcha [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-10 17:04:50
สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำแต่อยากทำประกันสังคมไว้ก็สามารถทำได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

• หากไม่เคยทำงานประจำมาก่อนเลยและไม่เคยเป็นผู้ประกันตนในระบบของประกันสังคมมาก่อน และอยากทำประกันสังคม ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้• สำหรับผู้ที่เคยทำงานประจำมาก่อน เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แต่ภายหลังลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำอาชีพอิสระหรือไม่ได้ทำงานก็ตาม แต่ต้องการทำประกันสังคมต่อก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ แต่ต้องภายหลังจากลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น จึงจะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ หากเกินกว่านั้นก็จะไม่มีสิทธิ์และหากต้องการสมัครก็จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เท่านั้นเปรียบเทียบระหว่างมาตรา 39 และมาตรา 40ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิ์มากกว่า โดยสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับจะมีอยู่ 6 กรณีด้วยกัน คือกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพโดยเงินสมทบที่จะต้องนำส่งประกันสังคม คือ เดือนละ 432 บาทส่วนสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับมี 4 กรณีด้วยกัน คือขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพ (ส่วนของชราภาพ สามารถเลือกชุดสิทธิประโยชน์ที่จะรวมกรณีชราภาพหรือไม่รวมก็ได้) เงินสมทบกรณีที่ไม่รวมชราภาพ ส่งเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน (รัฐสนับสนุน 30 บาท จ่ายเอง 70 บาท)ส่วนเงินสมทบกรณีรวมชราภาพส่ง 150 บาทต่อเดือน (รัฐสนับสนุน 50 บาท จ่ายเอง 100 บาท)จากสิทธิ์ประโยชน์จะเห็นว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะไม่ได้รับสิทธิ์กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตรหรือสงเคราะห์บุตรเหมือนกับมาตรา 39 ดังนั้น หากเป็นกรณีของผู้ประกันตนที่เคยทำงานประจำ เคยอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาก่อน หากอยากทำประกันสังคมต่อควรรีบดำเนินการภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ลาออกเพื่อให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงการคลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรด้วย หากเรายังไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อน

ส่วนผู้ที่ไม่เคยทำงานประจำมาก่อนคลิกตามเข้าไปอ่านได้ที่นี่เลยค่ะ>> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,839