เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มโอนเข้าบัญชีปีหน้าเตรียมเช็กปฏิทินจ่ายเงินได้เลย

โดย: ritcha [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-17 15:28:07
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ส่งมายังกรมบัญชีกลาง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้เดือน ต.ค. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62เดือน พ.ย. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62

เดือน ธ.ค. 62 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62เดือน ม.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63

เดือน ก.พ. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63เดือน มี.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันอังคารที่ 10 มี.ค. 63

เดือน เม.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63เดือน พ.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63

เดือน มิ.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพุธที่ 10 มิ.ย. 63เดือน ก.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63

เดือน ส.ค. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 63เดือน ก.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63อ่านเพิ่มเติม>> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,826