รู้จัก “ไซโคพาธ” (Psychopaths) อาการต่อต้านสังคมที่ "ฆาตกรต่อเนื่อง" หลายคนอาจเป็น

โดย: ritcha [IP: 113.53.228.xxx]
เมื่อ: 2019-12-18 15:16:45
รู้จัก “ไซโคพาธ” (Psychopaths) อาการต่อต้านสังคมที่ "ฆาตกรต่อเนื่อง" หลายคนอาจเป็น

สาเหตุของอาการไซโคพาธ

ทางกายมีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า และสมองส่วนอะมิกดะลาความผิดปกติของสารเคมีในสมองอาจเกิดจากอุบัติเหตุทางสมอง และพันธุกรรม รวมไปถึงความผิดปกติของฮอร์โมน Estosterone, Serotonin และ Cortisolด้านจิตใจ และสังคมถูกกระทำทารุณกรรมในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบละเลย เพิกเฉยอาชญากรรมในครอบครัวความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้ายอาการไซโคพาธ

ผู้ที่มีอาการไซโคพาธจะมีอาการที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้ >> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,726