ปัสสาวะบ่อย-มีเลือด สัญญาณอันตราย “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ”

โดย: jiraporn66 [IP: 124.122.28.xxx]
เมื่อ: 2020-02-01 12:44:42


หากคุณหรือคนรอบตัวคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่เป็นประจำ ร่างกายสัมผัสสารเคมีในกลุ่มอะโรมาติค เอมีน (Aromatic amines) ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาง สิ่งทอ เครื่องหนัง สี สายไฟฟ้า พลาสติก และสิ่งพิมพ์ เป็นเวลานาน ชอบกินอาหารประเภทหมักดองหรืออาหารแปรรูป ได้รับอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารหนู (สารอาร์ซีนิค Arsenic) เป็นเวลานาน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรเฝ้าระวังคลิกเลย >> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,967