อันตรายจากโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

โดย: jiraporn66 [IP: 124.122.27.xxx]
เมื่อ: 2020-02-06 12:37:21


เนื่องจากหลายคนไม่ค่อยรู้จักโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน จึงอาจไม่ทราบอาการเริ่มต้นว่าเป็นอย่างไร และอาจถึงมือแพทย์ช้าเกินไป จึงมักพบผู้ป่วยที่มีอาการของโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนในระยะท้าย ๆ อัตราการเสียชีวิตจึงค่อนข้างสูง นอกจากนี้เมื่อมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่ออ่อน ที่มีหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยง จึงมีความเป็นไปได้ที่เซลล์มะเร็งจะหลุดไหลออกไปตามหลอดเลือด และแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ข้างเคียง เช่น ปอด กระดูก ต่อมหมวกไต ตับอ่อน และอาจเสียชีวิตจากอาการเลือดออกอย่างรุนแรง หรือแผลมีอาการลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนเกินความควบคุมคลิกเลย >> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 87,605