ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ใช้ข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือจับกุมผู้อพยพ

โดย: Losa [IP: 203.150.155.xxx]
เมื่อ: 2020-02-10 16:49:30
The Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ทำการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์เพื่อส่องตามดูตำแหน่งความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์หลายล้านเครื่องในสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองและความมั่นคงแนวเขตชายแดน

จากการรายงานระบุว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมมาจากเกม แอปแสดงสภาพอากาศและชอปปิงซื้อสินค้า โดยตอนติดตั้งได้มีการแจ้งกับผู้ใช้ว่าจะมีการเข้าถึงตำแหน่งการใช้งานด้วย ซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะใช้ตรวจจับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและลักลอบเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายติดตามต่อ : pgslot

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,060