Facebook สั่งลบบัญชีรัสเซีย-อิหร่าน ฐานเชื่อมโยงหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ

โดย: Losa [IP: 203.150.148.xxx]
เมื่อ: 2020-02-14 15:35:57
สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊กหลายสิบบัญชีที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ โดยสั่งลบบัญชีจากรัสเซีย และอีกบัญชีจากอิหร่าน ที่พบความเชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างประเทศ

นาธาเนียล กลีเชอร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของเฟสบุ๊ก เปิดเผยว่า ทางเฟสบุ๊กได้สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 78 บัญชี เพจเฟสบุ๊ก 11 เพจ กลุ่มในเฟสบุ๊กอีก 29 กลุ่ม และบัญชีอินสตาแกรมอีก 4 บัญชี ซึ่งมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังสั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 6 บัญชีและบัญชีอินสตาแกรมอีก 5 บัญชีที่มีต้นตอจากอิหร่านอ่านต่อเพิ่มเติม : pg slot


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,723