การดูข่าว

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.93.xxx]
เมื่อ: 2022-05-14 16:06:22
การดูข่าว

เราไม่ควรเชื่อและไม่ควรคัดค้านแต่ควรรู้ทันจะคิดด้บเพื่อจะ...ได้ไม่ต้องไปร่วม...ใส่ร้ายกับเขา....เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในยุคใส่ร้ายลงโทษช่วยๆกันใส่ดีรู้ท้นจะคิดดับจะได้พ้น....อับปืจังไรฉิบหาย......ไปสู่ยุคศิวิไรสุขใสไร้ทุกข์....ดับชอบ...ชัง...เฉย...ได้ก็สุขสะดวกสบายพ้นพิจภ้ยโรคร้ายเข้าสู่ยุคใส่ดีอุปถัมภ์.......จากการแปล......ภาษาธรรมให้เข้าใจ.....14/5/2565/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,062