คุ้มครองพระพุทธศาสนา

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.229.191.xxx]
เมื่อ: 2022-05-15 13:44:47
พุทธศาสนาเป็นสถาบันใส่ดี......อันดับหนึ่งแห่งโลกสอนใส่ดีให้กับโลกทั้งสามมีมนุษย์เทวดาสัตว์นรก....ด้วยรู้ทันจะคิดดับ.....ก็ตั้งมั่นเป็นประโยชน์สุขแห่งชาวโลกได้นาน....เราทั้งหลายจงช่วยใส่ดืรู้ทันจะคิดดับ.......เพื่อคุ้มครอง......ให้อยู่ไป....ถึงชนรุ่นหลังเพราะพวกใส่ร้ายรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่อวดดี.....ไล่จับพระสึกมุ่งทำลายพุทธศาสนา.......จึงโดนใส่ร้ายลงโทษให้ทุกข์ฉิบหาย......เดือดร้อนดุจไฟอเวจี......นรกเผาใจในปัจจุบัน...เหมือนสัตว์นรกต้องรับกรรมที่ทำมาฉะนี้........จาก.....แปลภาษาธรรม....ให้เข้าใจ.....

15/05/2565
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,061