รู้ได้เฉพาะบัณฑิต

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.100.xxx]
เมื่อ: 2022-05-22 17:51:58
ทุกอย่างมีทั้งคุณมีทั้งโทษ....ถ้ามีคุณโดยส่วนเดียวแล้วไซ้...เราทั้งหลายก็คงหลงยึดบ้าโง่ทุกข์เดือดร้อนกันอยู่...แต่นี่มันมีโทษมาด้วยเราจึงเบื่อหน่าย...อยากหลุดอยากพ้น...จากความหลงยึดบ้าโง่ทุกข์เดือดร้อน...ด้วยความรู้ทันจะคิดดับ...ทุกลมหายใจเข้าดับออกดับ...ถ้าเรารู้ทันก็พ้นทุกข์...รู้ไม่ทันก็ยึดติดทุกข์ไปตามเหตุปัจจัย...จากแปลภาษาธรรมให้เข้าใจ.../8/22/2565/.....02:02น.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,064