หยุดบ้า

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.23.xxx]
เมื่อ: 2022-05-26 08:01:14
หยุดบ้า

ความ...บ้าเกิดจากความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็น...ของเราเที่ยงแท้ไม่แปรผันจึงทำเพราะ... บ้าเพราะโง่เพราะปราถนาลามก...ทำเพราะเห็นว่าเป็นดี...ถ้าทำด้วยความรู้ ทันจะคิดดับก็...หยุดยึดบ้าโง่ลามกอวดดีได้...จะปราบใส่ร้ายได้...ทุกลมหายใจเข้าดับออกดับ...จะพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันพิสูจน์เห็นเอง.....จาก...แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ.../25/5/2565.....19:54น.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,062