ไวรัสตกนรกลึก

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.153.xxx]
เมื่อ: 2022-05-31 08:41:45
ไวรัสตกนรกลึก

สมัยหนึ่งพระโกกาลิกะ...เห็นอรหันต์อัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า...มีคนเคารพนับถือศรัทธามาก...โกรธมากอิสฉา...ว่าใส่ร้ายด่าว่าเป็นพระลามก...โลภมากอยากจัด...พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามว่าอย่าไปว่าอัครสาวก ... ทั้งสองเป็น อรหันต์บริสุทธิ์กรรมหนัก...จะต้องตกนรกหมกไหม้...พระโกกาลิกะ...โกรธไม่เชื่อกับว่าพระองค์ก็เข้าข้างสาวก...โกรธจัดสบัดหน้าเดินหนีไป...พ้นสายตาพระพุทธเจ้า...กรรมหนักใส่ร้ายก็ลงโทษ...ให้พระโกกาลิกะเกิดต่อมไวรัส...น้ำเหลืองพุพอง...ทั้งตัวทีแรก...ก็เท่ากับเมล็ดถั่ว...ต่อไปก็เท่า...ผลพุทราสุดท้ายโตเท่าผลมะตูม...แล้วก็แตกตายตกนรกลึกนาน...กว่าอาจารย์เทวทัตเพราะเป็นศิษย์...ที่รู้ไม่ทันจะคิดดับจึงหลงยึดบ้าโง่โชอวดดีอวดเก่งไปอเวจีมหานรก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,064