ของจริงมีหนึ่งเดียว

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.6.xxx]
เมื่อ: 2022-06-04 18:16:45
ของจริงมีหนึ่งเดียว

คืออริยสัจธรรมที่รู้ทัน...ตรงปัจจุบันเห็นต้นกลางสุดเกิดดับ...ทันทีไม่มีหน้าไม่มีหลังเป็นเอกคตาจิตหนึ่งเดียวแห่งการตรัสรู้ๆทันจะคิดดับได้ตลอดเวลา...อย่าอวดดีว่าเป็นบัณฑิตทั้งๆที่พูดทำคิดด้วยความรู้ไม่ทันจะคิดดับ...เพราะรู้ไม่ทันจะคิดดับก็จะยึดบ้าโง่โชชั่วใส่ร้ายจ้องจับผิดตลอดเวลา...เรียกว่าไม่รู้ทันของจริงหนึ่งเดียวในปัจจุบัน...ส.4.มิ.ย./2565/..05:35น...จากแปลภาษาธรรมให้เข้าใจ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,061