ทำใจลำบาก

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.9.xxx]
เมื่อ: 2022-06-05 06:07:18
ทำใจลำบาก

เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็น...ประธานใจเป็นหัวหน้า...ทุกอย่างเกิดแล้วล้วนแล้วแต่ใจคิดอย่างไรได้อย่างนั้น...ถ้าเราทำพูดคิดด้วยความรู้ทัน...ทุกอย่างก็จะสุขสะดวกสบายได้ผล...สําเร็จทุกประการ...เพราะความรู้สึกนึกคิดจะเนรมิตให้ได้ ทุกอย่าง...เราจึงต้องฉลาดฝึก...ให้รู้ทันจะคิดดับทุกลมหายใจเข้าดับออกดับ...ก็จะไม่ต้องมาบ่นว่าทำใจลำบาก...จากแปลภาษาธรรมให้เข้าใจ(ธรรมใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ)...อา.5.มิ.ย.2565...05:42น.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,064