วันทาพระตอนเช้า

                   วันทาพระตอนเช้า


วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา

กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ                  


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

มาตาปิตุคุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)

ครูอุปัชฌาอาจริยคุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)กลับหน้าบทสวดมนต์

Visitors: 108,265