สาระน่ารู้

เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา 
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันธรรมสวณะ (วันพระ) 
เรื่อง อุโบสถศีล
เรื่อง ที่มาของพิธีกรรม การสวดภาณยักษ์ใหญ่
เรื่อง ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีสวดภาณยักษ์
เรื่อง อานิสงค์การฟังเทศน์มหาชาติ
เรื่อง ที่มาวันสงกรานต์
เรื่อง สัตยาธิษฐานของพระหมากษัตริย์ไทย 
  เรื่อง ความเป็นมาของวันแม่ 
  เรื่อง งานกฐิน และ อนิสงส์ 
   
   
   
   
   

 

 

 

Visitors: 110,935